window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-10251790-6');
Fotograf Tobias Fischer – Fotograf Stockholm – Produkter2017-09-14T21:57:55+02:00

PRODUKTER är resultatet av utfört arbete. Som regel avses en materiell produkt, en vara från varuproduktion, men även tjänster betraktas numera som produkter. Även immateriella produkter är resultat av arbete, i synnerhet om upphovsrättslig verksgrad uppnåtts, det vill säga om produktens resultat är att betrakta som ett helt eller delar av ett verk (ord, bild, manus, musik, mönster och så vidare). /Wikipedia

Tobias Fischer - Fotograf Produkter