Paris

Paris. Alla fotografier är omfattade av upphovsrätten. För att du ska få använda en bild behöver du få ett  godkännande av upphovspersonen. Ofta innebär det att du betalar en summa för att få använda bilden i vissa sammanhang. Bilder som du hittar på internet får du aldrig använda till annat än som till exempel skissbild eller i interna presentationer om du inte först ber om lov att använda bilden.

Upphovsrätt går inte att förhandla bort. Det finns många olika licensformer för bilder, de två vanligaste är ”rättighetsbilder” och ”royaltyfria bilder”.

En ”rättighetsbild” äger upphovspersonen och den som vill använda bilden “hyr” den. Man “hyr” ofta bilden för ett väldigt specifikt sammanhang, till exempel en broschyr eller en webbsida. Bildens storlek, placering och hur stor spridning bilden får avgör hur mycket bilden kostar att hyra.

En ”royaltyfri bild” köper du rätten att använda fritt. Den får användas i så gott som alla sammanhang oavsett storlek, placering och spridning. Royaltyfria bilder kan till exempel finnas i en bildbank.

Lagen säger att när bilden används ska fotografen namnges. I den ”omfattning och på det sätt som god sed kräver.” Traditionen är att du namnger i direkt anslutning till bilden. I en katalog eller bok hittar du ibland andra lösningar, som till exempel en samlingssida på slutet.

Rätten att bli namngiven går egentligen inte köpa bort. Vid svår layout kan fotografen begränsat efterge rätten. En push online, en reklambanner eller en videoannons är ju svårt. Fråga då försiktigt.  En del bildavtal har en paragraf med straff-avgift om du glömmer namnet.

Alla bilder på tobiasfischer.se är upphovsrättsskyddade och upphovsrätten tillhör Tobias Fischer.

Gå till galleriet för att se fler bilder … 

… eller gå till startsidan.